Yamaha C40 Klasik Gitar

Model No C40
Fiyatı 620,00 TL

Yamaha C70
Klasik Gitar

Model No C70nat
Fiyatı 870,00 TL

Yamaha C80 Klasik Gitar

Model No C80
Fiyatı 1.020,05 TL

Yamaha C30 Klasik Gitar

Model No C30
Fiyatı 560,00 TL

Epiphone Pro-1
Klasik Gitar

Model No EAP2ANCH1
Fiyatı 145 USD

RAIMUNDO 104B
KLASİK GİTAR

Model No 104B
Fiyatı 1.275,00 TL

RAIMUNDO MOD 125
KLASİK GİTAR

Model No MOD125
Fiyatı 1.840.00 TL
Lila Piano

Telefon : (0216) 326 48 17 Fax: 0212 236 55 52